TOBIO Ar-Ge


TOBIO, Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaparken yenilikçi yaklaşımlara değer vermektedir. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, kamu araştırma enstitüleri, sanayi ve partner şirketler ile iş birliği yaparak gücüne güç katmaktadır.

Sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirirken, insanların yaşamlarında fark yaratma düşüncesi ile yola çıkan TOBIO ‘yerelleşme süreci’ ne de önem vermektedir. Bu süreç ile daha fazla ilacın geliştirilip üretilmesi, cari açığın düşürülmesi, ülkemizde tüketilen ilaçların yıllık toplam maliyetlerinin azaltılması ve üretim faaliyeti dolayısıyla istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

İnovatif Ar-Ge Hedeflerimiz


İnovatif Ar-Ge çalışmalarında ana hedef; kaliteli ürün, etkili-güvenli tedavi, kolay kullanım, sürdürülebilir ve ekonomik üretimdir. Bu nedenle öncelikle lab-scale deneme yapılarak formülasyonun uygulanabilirliği test edilir ve proses optimizasyonu yapılır.

Daha sonra pilot ölçekli denemelerle üretimin sürdürülebilirliği kontrol edilir. Bu aşamalarda aynı zamanda geçimlilik, permeabilite, feeding tube testi, çözünürlük, dağılma, stabilite gibi gerekli testler ve validasyonlar eksiksiz olarak tamamlanır. Gerekli olan durumlarda biyoeşdeğerlik veya biyoyararlanım çalışmaları yapılır.

AR-GE & ÜRETİM

TOBIO Üretim

TOBIO Gebze Organize Sanayi bölgesinde 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan kapsamlı bir üretim tesisi kurulması konusunda çalışmalarına başlamıştır. Söz konusu yatırım şirketimizin ihracat hedefine yönelik olarak, EU ve FDA GMP sertifikası alacak şekilde planlanmaktadır.

Üretim tesisinde sititoksik ve non sitotoksik üretim alanları şeklinde planlanmaktadır.

Sitotoksik bölümde steril likid (flakon, liyofilize flakon, kullanıma hazır şırınga) ve solid (tablet, kapsül) ürünlerin üretimi, non sitotoksik bölümde ise steril likid (flakon, liyofilize flakon, kullanıma hazır şırınga) ve solid (tablet, kapsül, saşe) ürünlerin üretimi yapılacaktır.
TOBIO Ar-Ge’den üretim aşamasına kadar her safhada veri bütünlüğüne (data integrity) önem vermektedir. Böylece başlangıçtan itibaren tüm veriler kayıt altına alınarak korunmaktadır.