İnançla Çıkılan Yolda, Bilimle İleriye


Merkezi İstanbul’da bulunan TOBIO, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hastaların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştiren, etkin ve güvenli ürünleri pazara sunmak üzere çalışmalar yürüten, büyüme odaklı bir ilaç firmasıdır.

İlaç sektörüne Ar-Ge çalışmalarıyla başlayan TOBIO, 2015 yılında tamamen yerli sermayeli bir şirket olarak kurulmuştur.

TOBIO, onkoloji, nadir ve genetik hastalıklar alanlarına odaklanarak tedavi çözümleri sunan yenilikçi bir ürün portföyüne sahip olmakla beraber Tüketici Sağlığı alanında onaylı oral enzim kombinasyonlarının Türkiye’deki tek üreticisidir.


İyi Bir Gelecek İçin Yenilikçi Ürünler


TOBIO inovatif ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir Ar-Ge yaklaşımına sahiptir. Hedefimiz, yurtiçi ve yurtdışındaki hastalara kaliteli ve güvenli ürün sağlamak ve ürünlerimizin ulaşılabilirliğini kolaylaştırmaktır.

Yenilikçilik ve çalışanlarımızın yetenekleri başarılarımızın temelini oluşturur. Sürdürülebilirliğimizi yeni teknolojili ürünler üreterek, Ar-Ge projelerine yatırım yaparak ve çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek sağlamaktayız.

Pazara sunulan ruhsatlı ilaçlarımıza ek olarak; önde gelen üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak gerçekleştirdiğimiz projeler yenilikçi bakış açımızın ve dinamik genç kadromuzun en büyük göstergesidir.

TOBIO sorumluluklarının bilincinde, yerli ve milli ilaç üretimine katkıda bulunan, sürdürülebilir ve insan odaklı yaklaşımı benimseyen bir kuruluştur.

Vizyon

TOBIO, sorumluluk bilinci ile sürdürülebilir bir iş anlayışını benimseyerek, en son teknolojileri kullanarak; güvenli ve etkili ürünler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

İnovasyon odaklı TOBIO, kalite standartları doğrultusunda başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada ulaşılabilir, güvenli ve etkin ürünler sunmayı misyon edinmiştir.